VMAR Containertjänst

Moderna appar byggs i allt högre grad med hjälp av containrar, vilket innebär mikrotjänster förpackade med beroenden och konfigurationer. Kubernetes är ett orkestreringsprogram med öppen källkod för distribution, skalning och hantering av dessa containrar. Vi på VMAR har kunskapen, erfarenheten och prestandan för att ge våra kunder en säker, skalbar och portabel utvecklingsmiljö. Välj mellan On premises, hybrid eller enbart i VMARs svenska datahallar.

Tjänsten

Det finns flera plattformar att använda sig av för sin containerlösning. VMAR har testat dem och till slut kommit fram till vad vi tycker är den mest flexibla, säkra och kostnadseffektiva lösningen. Den baseras på öppen kod hela vägen och till rätt totalkostnad. Vi har valt (SUSE bolaget) Rancher för att hantera Kubernetesclustren och Proxmox för att hantera virtualiseringen.

Vad får ni?

Genom att lägga er utveckling i VMARs containertjänst får ni en framtidssäkrad, flexibel och kostnadseffektiv lösning för era utvecklare. Det ger i sin tur snabbhet av nya lösningar ut till er verksamhet som främjar ert företag och organisation. VMAR har kompetensen att stötta er på resan från dag ett.