Backup som tjänst

VMAR erbjuder en marknadsledande lösning för backup och återläsning av data. Genom att flytta er data till våra säkerhetsklassade datorhallar är den i tryggt förvar om olyckan skulle vara framme i era egna lokaler. Att på egen hand sätta upp en komplett backuplösning med livscykelshantering kräver hög kompetens och investeringar över tid. Genom att låta VMAR ta hand om er backup det har ni kontinuerligt alltid en väl fungerande och kostnadseffektiv lösning, anpassad för just Er.

Tjänsten

Tjänsten kan paketeras på olika sätt beroende på förutsättningarna hos er och vilket åtagande ni vill att VMAR skall ta. Gemensamt för paketeringarna är att er data lagras på en annan geografisk plats än i era egna lokaler. Er data finns online för att snabbt kunna återläsas till en backupnod vid behov. VMAR säkerställer att rätt bandbredd, licenser, support och hårdvara är rätt över tid.

Vad får ni?

Backup är en viktig komponent i en IT-miljö men kräver mycket arbete som inte tillför någon direkt affärsnytta och tar tid internt från den egna kärnverksamheten. Därför väljer många att lämna ifrån sig det ansvaret till en leverantör som faktiskt har det som sin kärnverksamhet

  • Leveransen anpassas efter ert behov och ni betalar endast för den kapacitet ni nyttjar.
  • Era filer lagras utanför ert kontor i säkerhetsklassade datorhallar.
  • All data lagras i Sverige.
  • VMARs backupstjänter bygger på IBM Spectrum Protect som är väl beprövad och stabil mjukvara.