Hållbarhet och miljö

För VMAR är hållbarhet ett värdebegrepp som omfattar många dimensioner och som ska ses som vårt sätt att förhålla oss till oss själva och vår omvärld. Vi strävar efter att vårt miljöarbete ska bidra till hållbar utveckling i alla delar av verksamheten och vi ser vårt miljöarbete och sociala ansvar som investeringar, både i verksamheten och i våra medarbetare. Målbilden är att VMARs hållbarhetsarbete ska leda till ett långsiktigt hållbart samhälle, hållbar lönsamhet och ett positivt varumärke.

Vad gör VMAR konkret

Det område som framförallt belastar miljön är energiförbrukningen av IT-produkter för att producera våra tjänster. Vi gör skillnad genom att säkerställa att vår kärnverksamhet bygger på miljövänlig teknik och genom att hålla en hög nyttjandegrad av våra IT tjänster. Om vi ser till hela värdekedjan är det främst inom tillverkningen av hårdvara där den största påverkan av klimatet ligger. Vi har därför kontinuerlig dialog med våra noga utvalda hårdvaruleverantörer och övervakar deras insatser och initiativ i arbetet med att förbättra hållbarheten i branschen som helhet. Genom att arbeta konstant med att få ut nya effektiva och mer klimatsmarta lösningar till våra kunder, bidrar vi i hög grad även till deras hållbarhetsarbete. VMAR verkar redan på en marknad som i sig inte lämnar ifrån sig mycket koldioxidutsläpp, men vi vill gärna bidra ytterligare till ett hållbarare samhälle där vi kan. Vi tror på många bäckar små…

I det dagliga arbetet gör vi bl a:

  • Minimerar resandet och styr istället över så många möten som möjligt till videokonferenslösningar.
  • Återanvänder uttjänt hårdvara i vår produktion till interna lösningar, utveckling och test.
  • Håller nere inköp av datorer och mobiltelefoner internt, använder oss av reparation och återanvändning i första hand.