simple website templates
Vi kan infrastruktur
- och vi skyddar den

Hälsokontroll

VMAR erbjuder en grundlig genomgång av hela kundens IT-infrastruktur, vilket innefattar nätverk, servrar, virtuella plattformar, säkerhetskopiering och lagring. Målet med övningen är att få en bra bild över infrastrukturens aktuella status och förslag på åtgärder till förbättringar. Det kan vara allt från att bygga bort flaskhalsar, rekommenderade uppgraderingar, optimera nyttjandegraden, licensinventering, kapacitetsplanering och kompetensöverföring.

Backup

VMARs backuptjänst ger ett komplett skydd av hela kundens IT-miljö. Alla verktyg för backup av allt från mobila enheter till affärskritiska system och virtuella miljöer ingår i tjänsten. Allt data lagras på disk för att säkerställa snabb återläsning, med geografisk redundans inom Sverige. Backuperna administreras via en enkel webbportal för att säkerställa full kontroll.

IT-Arkitektur

Med en lång och samlad erfarenhet inom IT och telekom kan VMAR erbjuda kunderna en kvalificerad IT-arkitekt för att designa och säkerställa strategin för infrastrukturen. Det kan infatta allt från egen infrastruktur till tjänster i molnet och hur dessa ska kopplas samman för att fungera tillsammans i en gemensam miljö. Det finns stora besparingar att göra med en rätt designad infrastruktur som uppfyller behoven.

Samarbetspartners

Lagring och mjukvara
Backupmjukvara
Mjukvara för katastrofsäkring
Distributör