DATACENTER I SVERIGE

Molntjänster levererade från datacenter i Stockholm och Uppsala.

VMAR KUBERNETES SERVICE (VKS)

Vår Kubernetes tjänst ger möjlighet till att effektivt publicera applikationer på en kraftfull plattform med möjlighet till egen administration och övervakning.

CERTIFIERINGAR

Vi är certifierade inom de områden som vi verkar för att på bästa sätt kunna hjälpa våra kunder.

 

              

Tjänster

Svenska Molntjänster

Alla tjänster från VMAR produceras i Sverige. Vi levererar idag våra molntjänster från tre olika datacenter, två i Stockholm och ett i Uppsala, vilket gör att vi kan garantera att kundens data alltid finns lagrat inom Sveriges gränser.

Vi är specialiserade på tjänster inom

 • Serverhosting
 • Containers
 • Kubernetes
 • Lagring
 • Backup
 • Säkerhet

VMAR Kubernetes Service (VKS)

VMAR levererar Container-tjänster (CaaS) som bygger på Kubernetes från datacenter i Sverige. Kunden kan publicera allt från enskilda applikationer till att beställa dedikerade Kubernetes-kluster som hanteras av VMAR och som kunden själv kan administrera och övervaka. Tjänsten är avsedd för alla som har behov av en svensk högtillgänglig Container-tjänst där lokal support och hög prestanda till rätt pris är viktiga faktorer. Tjänsten är Cloud Native och följer Open Container Initiative (OCI) för att förhindra inlåsning. Till det så erbjuder VMAR även en svensk objektlagringstjänst som bygger på S3.

Några av fördelarna med VKS

 • Svensk tjänst
 • Svensk lokal support
 • Inga dolda kostnader
 • Cloud Native
 • Hög prestanda och tillgänglighet

Publika Moln

Även om VMAR levererar egna molntjänster från svenska datacenter så hjälper vi våra kunder med förflyttningen till de publika molnen och hur de ska tänka för att förhindra inlåsning. Vi fokuserar på applikationerna och vad som är bäst för kunden, vilket ofta leder till att en hybrid lösning växer fram. Vi agerar helt enkelt som ett bollplank och som molnarkitekt till våra kunder. Våra arkitekter har högsta certifieringar inom de största publika molnen.

Publika moln som VMAR har partnerskap och högsta certifiering inom

 • Amazon Web Services (AWS)
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud
 • IBM Cloud

Kontakt

  Telefon

018 751 23 00
Vardagar:  08:00 – 18:00
Lördag: Stängt
Söndag: Stängt

  Besök

vMar Software AB
Lägerhyddsvägen 2 Hus 7
752 37 Uppsala

Leveransadress
vMar Software AB
Lägerhyddsvägen 2 Hus 7
752 37 Uppsala

Email

Certifieringar